Lonely Planet-kirjailija Michael Buckleyn 40-minuuttinen uusi dokumenttifilmi käsittelee Tiibetin ylängön jäätikön sulamista ja sen aiheuttamia muutoksia Tiibetin hauraaseen luontoon. Buckley näkee jäätiköiden sulamisen suurena syynä kiinalaisten toiminnan mm massiivisine padonrakennuksiinen alueella ja siitä syystä pitää luonnontuhoa alueella hyvinkin poliittisena kysymyksenä. Dokumentissaan Buckley yrittää muun muassa ymmärtää kiinalaisten vaikuttimia ja ymmärtää jäätikön sulamisen vaikutukset osaksi suurempaa ilmaston muutos keskustelua.

Buckey on laskenut dokumenttia kuvatessaan suurimpia tiibetin jokia, joten kuva materiaali filmillä on vaikuttavaa.

Filmin englanninkielinen esittely löytyy: http://www.phayul.com/news/article.aspx?id=25947&article=ECOCIDE+ON+THE+THIRD+POLE-+Jamyang+Norbu