Eduskunnan ihmisoikeusryhmän puheenjohtaja Ilkka Kantola

Hyvä eduskunnan ihmisoikeusryhmä, 

Pyydämme teitä ryhtymään välittömiin toimiin, jotta Suomen eduskunta ja poliittiset päättäjät tuomitsevat Kiinan ihmisoikeuksia loukkaavat toimet Tiibetissä ja selväsanaisesti vaativat Kiinaa välittömästi lopettamaan voimatoimet mielenosoittajia kohtaan.

YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, johon Kiinakin on sitoutunut allekirjoittaessaan YK:n peruskirjan, takaa jokaiselle ihmiselle muun muassa oikeuden uskonnonharjoittamiseen sekä oikeuden sanan- ja mielipiteen vapauteen. Nämä oikeudet eivät ole Tiibetissä toteutuneet.

Suomen oikeusvaltiona ei tule hyväksyä sitä, että Kiina toistuvasti ja todistettavasti loukkaa vähemmistöjensä oikeuksia monilla eri tavoin. Kansainvälisen yhteisön on välittömästi ja pontevasti puututtava Kiinan toimintaan ja lopetettava hiljaisen hyväksynnän antaminen tälle ihmisoikeuksia loukkaavalle toiminnalle. Suomen tulee liittyä Kiinan toimet tuomitsevien maiden joukkoon ja rohkaista myös muita maita vetoamaan Kiinaan voimatoimien lopettamiseksi. Lisäksi Suomen tulee kaikin mahdollisin tavoin pyrkiä edistämään kaikkia osapuolia tyydyttävän pysyvän neuvotteluratkaisun löytymistä Tiibetin tilanteeseen. Vain näin Suomi voi osoittaa olevansa todellinen edelläkävijä ihmisoikeuksien puolustajana.

Toivomme teidän ryhtyvän välittömiin toimiin asian edistämiseksi

Tiibetin Ystävät Suomessa FTF ry:n puolesta:

Marianne Kajander   
Puheenjohtaja