Avaaz.orgin sivuilla voi allekirjoittaa vetoomuksen Kiinan hallitukselle Tiibetin tilanteeseen liittyen.