10. Joulukuuta vuonna 1948 hyväksyttiin Yhdistyneiden kansakuntien kokouksessa Kansainvälinen Ihmisoikeuksien julistus. Tästä syystä tätä nimenomaista joulukuun päivää juhlitaan Ihmisoikeuksien päivänä.  

Tiibetin Ystävät toivottavat kaikille maailman ihmisille hyvää ihmisoikeuksien päivää! En god dag för mänskliga rättigheter till er! A good Human Rights Day to you! Добры День прав человека! Bueno Día de los Derechos Humanos! 国际人权日好!