Yhdysvaltojen hallituksen julkaisemassa maailmanlaajuisessa ihmisoikeusraportissa ihmisoikeustilanne Tiibetin alueella nähtiin myös vuonna 2009 huonona johtuen useista ilmaisun-, uskonnon-, liikkumisen ja järjestäytymisen vapauden loukkauksista. Raportin mukaan näiden loukkausten määrä kasvoi dramaattisesti vuoden 2008 kevään mielenosoitusten jälkeen. Mielenosoituksiin osallistuneiden oikeudenkäyntejä jatkettiin vuoden 2009 aikana ja erityisesti munkkeja tuomittiin vankeuteen protesteihin osallistumisesta. Monet protesteissa pidätetyt ovat edelleen kateissa. Virallisten tilastojen mukaan 953 henkilöä pidätettiin tai antautui poliiseille mielenosoitusten jälkeen. Raportissa kuitenkin todetaan, että viralliset tilastot ovat epätäydellisiä ja kattavat tietoja van tietyiltä alueilta. Virallisen tilaston mukaan 76 henkilöä oli tuomittu vankilaan ja lisäksi 116 oli odottamassa oikeudenkäyntiä. Kansan Armeijan Poliisin joukot olivat näkyvästi ja runsaslukuisena läsnä tiibetiläisalueella

 
Raportin mukaan viranomaiset syyllistyivät lisäksi vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin kuten kidutuksiin, kotiaresteihin ja mielivaltaisiin pidätyksiin ja kuolemantuottamuksiin. Tiedonvälityksen vaikeuden vuoksi näistä tapahtumista on kuitenkin vaikea saada yksityiskohtaisia tietoja ja niiden vahvistaminen on vaikeaa. Vuoden aikana ei saatu tietoa viranomaisten toimien tutkimisesta tai siitä, että viranomaisia olisi tuomittu rangaistuksiin näiden väärinkäytösten takia.
 
 
Raportin mukaan Kiinan hallitus kontrolloi tiukasti tiedonkulkua Tiibetiläisalueilla ja lisäksi rajoittaa pääsyä sekä niin sanotulle Tiibetin autonomiselle alueelle (TAR) että muille tiibetiläisalueille ja näin ollen on vaikea tarkasti määritellä ihmisoikeusloukkauksien laajuutta.  .
 
Yhdysvaltojen vuosittainen raportti toteaa myös Panchen Laman jälleensyntymäksi tunnistetun Gendun Choekyi Nyiman olinpaikan olevan edelleen tuntematon. Lokakuussa hallituksen edustajat ilmoittivat Tiibetissä vieraileelle ulkomaalaiselle delegaatiolle, että Gendun Choekyi Nyima ”kasvaa ja kehittyy hyvin, rakastaa Kiinan kulttuuria ja nauttii elämästään.” Viranomaiset myös väittivät, että hänen tunnistuksensa Pancen Lamaksi oli ”laiton”.
 
Raportti nosti esiin myös oikeuslaitoksen ongelmat. Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten turvaamaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ei pidätetyillä tai vangituilla henkilöillä ollut mahdollisuutta edes paperilla. Useimmilla TAR:n alueella toimivilla tuomareilla oli van vähän tai ei yhtään koulutusta lainsäädännöstä. Vangeilla on periaatteessa mahdollisuus pyytää tapaamista valtion nimeämän asianajajan kanssa, mutta käytännössä useimmilla oikeudessa syytetyillä ei ollut mahdollisuutta saada oikeusavustajaa. Niitä lakimiehiä, jotka tarjoutuivat edustamaan kevään 2008 mielenosoituksissa pidätettyjä, varoitettiin viranomaisten toimesta ottamasta vastaan kyseisiä tapauksia. Viranomaiset myös uhkailivat joitakin lakimiehiä rangaistuksilla ja asettivat heidät poliisin tarkkailuun. Useimmat ”valtion turvallisuuteen” liittyvät oikeustapaukset myös käsitellään hyvin pintapuolisesti ja suljetuin ovin. Lisäksi Kiinan viranomaiset kieltäytyivät päästämästä ulkomaalaisia diplomaatteja seuraamaan oikeudenkäyntejä, useista pyynnöistä huolimatta.
 
Kiinan viranomaiset rajoittivat voimakkaasti matkustusta tiibetiläisalueilla. TAR:in alueelle toimittajat pääsevät ainoastaan luvanvaraisesti ja tällöinkin vai osallistuakseen hyvin tarkasti kontrolloiduille matkoille, joilla valtion virkamiehet ovat kokoaikaisesti läsnä ja näin rajoittaen vapaata tiedon saantia alueen tilanteesta. Ulkomaisten toimittajien kanssa keskustelevia tiibetiläisiä on häiritty tai heidät on pidätetty. Lokakuussa 2008 voimaan tulleesta ulkomaisille toimittajille vapaat työskentelyolosuhteet TAR-alueen ulkopuolella takaavasta säännöksestä huolimatta toimittajia on häädetty alueelta. Syynä TAR-alueen sulkemiseen toimittajilta vedottiin heidän omaan turvallisuuteensa.
 
Levottomuuksien vuosipäivänä tiibetiläisalueelle pyrkineitä toimittajia pideätettiin ja heidän omaisuuttaan takavarikoitiin. Hallitus myös häiritsi Voice of America:n (VOA) ja Radio Free Asia:n (RFA) tiibetin ja kiinan kielisiä lähetyksiä Lisäksi häirittiin Oslossa toimivan Voice of Tibet-radiokanavan toimintaa. Esimerkiksi Gansun maakunnassa tuhottiin satelliittiantenneja, joiden epäiltiin vastaanottavan VOA:n tiibetinkielisiä televisio-ohjelmia ja VOA:n ja RFA:n radio-ohjelmia
 
 Raportti on ladattavissa netistä osoitteesta: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/eap/135989.htm