Yhdeksän nuorta tiibetiläistä on sytyttänyt itsensä tuleen Tiibetin itäosissa maaliskuun jälkeen. Seitsemän näistä polttoitsemurhista on tapahtunut 26. syyskuuta 2011 jälkeen. Viisi näistä yhdeksästä on kuollut.
 
Seitsemän näistä protesteista on liittynyt Kirti-luostariin, joka sijaitsee Ngabassa, Tiibetin itäosissa. Kirti-luostari on yksi Tiibetin alueen suurimmista ja vaikutusvaltaisemmista luostareista. Kiinan vastaus viime aikaisiin protesteihin on ollut hyvin väkivaltainen ja armoton. Tämä on entisestään lisännyt epätoivoa ja jännitteitä alueella
 
Näillä pohjattoman epätoivoisilla teoillaan tiibetiläiset pyrkivät vaikuttamaan Kiinan alueella harjoittamaan politiikkaan. Tullakseen kuulluksi tiibetiläiset tarvitsevat kansainvälisen yhteisön tukea. Ilman kansainvälistä tukea, ilman meitä, tiibetiläisten protestit on helppo vaientaa.
 
Siispä vetoammekin teihin::
 
Allekirjoita kansainvälinen vetoomus tiibetiläisten puolesta ja sitoudu samalla seisomaan heidän rinnallaan taistelussa vapauden ja rauhan puolesta.
 
"Allekirjoittamalla tämän vetoomuksen tuen kansainvälistä diplomaattista väliintuloa Tiibetin tilanteen ratkaisemiseksi ja samalla sitoudun puolustamaan tiibetiläisiä, joilla on oikeus elää rauhassa ja vapaina, kuten kaikilla muillakin ihmisillä"
 
 
Ajankohtaista tietoa tilanteesta Ngabassa löytyy muun muassa Facebook-sivustolta "Crisis in Ngaba" tai vetoomussivustolta www.standupfortibet.org.