22.3. vietettiin maailman Vesipäivää teemalla "Puhdasta vettä terveelle maailmalle"  ("Clean Water for a Healthy World.")

Tiibetin ylängöllä sijaitsee suuria jäätiköitä ja näin ollen Tiibetin alueelle on varastoituneena enemmän makeaa vettä kuin millekkään muulle alueelle napaalueita lukuunottamatta. Tiibetin alue on makean veden lähde noin 6 miljoonalle tiibetiläiselle ja yli miljardille muulle ihmiselle 11 maassa ylängöltä alkunsa saavien jokien kautta.

Kiinan miehityksen aikana Tiibetin vedet ovat kuitenkin vaarantuneet. Kiina on johdonmukaisesti teollistanut toimintaa alueella ja muun muassa malmien louhinta ja muu kaivosteollisuus ylängöllä on saastuttanut pahasti vesivarantoja.

Vetoa siis Kiinaan ja pyydä heitä lopettamaan Tiibetin vesien saastuttaminen:

http://actionnetwork.org/campaign/waterday

 

Lisätietoa Tiibetin vesistä löytyy englanniksi netistä osoitteesta:

http://actionnetwork.org/campaign/waterday/explanation