Inbjudan till diskussion om Tibetfrågan onsdagen den 23.4 kl. 17-19 på
riksdagens infocentrum, Arkadiagatan 1

Har Finland ett särskilt ansvar för Tibet?

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér inleder med en kort presentation av varför
Finland kunde tänkas ha ett särskilt ansvar i Tibetfrågan, och tar bland
annat upp Finlands bakgrund som del av en stormakt, som via sin autonoma ställning
lyckades uppnå självständighet, det faktum att Finland har en autonomi inom
sina gränser och Finlands internationellt respekterade status som
konfliktlösare.

Deltagarna i panelen, akademiledamoten konstgrafiker Outi Heiskanen,
professor Juha A. Janhunen och ambassadrådet Annikki Arponen presenterar sig och sina
erfarenheter av Tibet-frågan, samt svarar på några frågor som Elisabeth
Nauclér ställer.

Allmän diskussion med publiken

Slutord och sammanfattning. Panelen svarar på frågeställningen i rubriken
och föreslår på vilket sätt Finland bäst kunde hjälpa Tibet och därmed Kina att
komma ur den uppkomna situationen.

Deltagarna i panelen är alla kända för sin kännedom om och erfarenhet av
situationen i Tibet och i Kina och i flyktinglägren i Daramshala, samt för
sitt personliga intresse och långa engagemang i denna fråga.
Inbjudan till diskussion om Tibetfrågan onsdagen den 23.4 kl. 17-19 på
riksdagens infocentrum, Arkadiagatan 1

Har Finland ett särskilt ansvar för Tibet?

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér inleder med en kort presentation av varför
Finland kunde tänkas ha ett särskilt ansvar i Tibetfrågan, och tar bland
annat upp Finlands bakgrund som del av en stormakt, som via sin autonoma ställning
lyckades uppnå självständighet, det faktum att Finland har en autonomi inom
sina gränser och Finlands internationellt respekterade status som
konfliktlösare.

Deltagarna i panelen, akademiledamoten konstgrafiker Outi Heiskanen,
professor Juha A. Janhunen och ambassadrådet Annikki Arponen presenterar sig och sina
erfarenheter av Tibet-frågan, samt svarar på några frågor som Elisabeth
Nauclér ställer.

Allmän diskussion med publiken

Slutord och sammanfattning. Panelen svarar på frågeställningen i rubriken
och föreslår på vilket sätt Finland bäst kunde hjälpa Tibet och därmed Kina att
komma ur den uppkomna situationen.

Deltagarna i panelen är alla kända för sin kännedom om och erfarenhet av
situationen i Tibet och i Kina och i flyktinglägren i Daramshala, samt för
sittpersonliga intresse och långa engagemang i denna fråga.